Zin en onzin van hernieuwbare energie

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
BUTTON_POST_REPLY
ds23man
380 kV
BerichtenCOLON 2089
GeregistreerdCOLON 11 Okt 2020 12:29

Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door ds23man » 19 Jul 2021 12:13

Maar even een nieuw draadje.

Stroom uit zon en wind zou gratis energie zijn, maar.....

https://groene-rekenkamer.nl/6735/netwe ... ndenergie/

Voor elke opgewekte Mw moet er een Mw aan reserve standby staan. Dit heeft Tennet in 2017 1 miljard euro gekost, zal nu aanmerkelijk hoger zijn.

Kijken we op deze site met de actuele opwekking van hernieuwbare energie in Nederland:

https://energieopwek.nl/

Dan zou er op het moment van schrijven 6 Gw aan reserve te pruttelen, wat kost dat wel niet en hoeveel Co2 uitstoot levert dat op? En dan is het niet eens onbewolkt weer en veel wind staat er ook niet.

maarten
220 kV
BerichtenCOLON 363
GeregistreerdCOLON 22 Mei 2017 10:38

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door maarten » 19 Jul 2021 13:17

ds23man schreefCOLON
19 Jul 2021 12:13
Maar even een nieuw draadje.

Stroom uit zon en wind zou gratis energie zijn, maar.....

https://groene-rekenkamer.nl/6735/netwe ... ndenergie/

Voor elke opgewekte Mw moet er een Mw aan reserve standby staan. Dit heeft Tennet in 2017 1 miljard euro gekost, zal nu aanmerkelijk hoger zijn.
Ik zie niet waar die laatste bewering staat? Dit gaat over regelcapaciteit. Het zal zeker zo zijn dat de regelcapaciteit vaker gebruikt moet worden als er meer wisselend aanbod is, maar dat houdt niet in dat er voor elke opgewekte MW een MW aan reserve standby moet staan.
Er moet nu 3 GW over het hele ENTSO-E gebied aan regelvermogen zijn, en dat is heel wat minder dan er nu al aan hernieuwbare energie beschikbaar is. Alleen in Duitsland al kan er 80 GW aan zon- en windenergie worden opgewekt.

https://www.next-kraftwerke.de/wissen/p ... elleistung

Daar zie je alleen een duidelijke verschuiving van primaire regelreserve naar sekundaire en minutenreserve. Het totaal van de drie is echter (in 2019) duidelijk lager dan in 2010: 285,6 miljoen euro tegen 854,3 miljoen euro.
Waarom het Tennet dan 1 miljard kost in 2017 is me onduidelijk (waar komt het cijfer vandaan, wordt niet genoemd). Ik denk ook niet dat je 2017 als indicatie voor de huidige situatie kunt gebruiken want er is veel meer hernieuwbare energie.

En een kanttekening bij de groene rekenkamer: dit is een klimaatsceptsiche derder partij. Heeft helemaal niks met de algemene rekenkamer of de overheid te maken.
Sorry, maar ik noem dit FUD.

ds23man
380 kV
BerichtenCOLON 2089
GeregistreerdCOLON 11 Okt 2020 12:29

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door ds23man » 19 Jul 2021 16:06

Stichting De Groene Rekenkamer is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

r_hellenbrand
380 kV
BerichtenCOLON 825
GeregistreerdCOLON 25 Jun 2021 17:18

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door r_hellenbrand » 19 Jul 2021 16:16

Interessant.

Denk dat ze in Duitsland daarom proberen wind energie zoveel mogelijk constant te houden.
Vooral bij lage wind snelheden houden ze een reserve (regel) vermogen wind op de achtergrond.

Als de wind voorspelling goed is laten ze alles draaien en regelen ze andere bronnen langzaam terug.

Vanmiddag een mail van TNO over de warmtebatterij gehad.
Gaat alles nog wel een tijd duren, zeker nog 2 jaar.
Spreken nu over 3 tot 5 x buffer capaciteit van water, is te gering naar mijn mening!
Denk ze gaan goedkoop zout gebruiken om de kosten te drukken, verkeerde keuze.

Moeten deal sluiten met de netwerkbeheerders.
Door buffers in huizen te plaatsen hoeven de kabels van het LS net niet allemaal opgegraven worden, en dat mag best wat kosten.

r_hellenbrand
380 kV
BerichtenCOLON 825
GeregistreerdCOLON 25 Jun 2021 17:18

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door r_hellenbrand » 19 Jul 2021 21:27

Was eerst sceptisch over de groene rekenkamer.

Maar verhaal van nederwind “Moet de RES van de baan?” was in ieder geval verhelderend.
Ongelofelijk hoe dat werkt met die subsidies.

maarten
220 kV
BerichtenCOLON 363
GeregistreerdCOLON 22 Mei 2017 10:38

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door maarten » 19 Jul 2021 22:33

ds23man schreefCOLON
19 Jul 2021 16:06
Stichting De Groene Rekenkamer is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.
Ik mis bronnen bij dat artikel. Dat vind ik al een eerste waarschuwing. Je kunt geen cijfers roepen zonder bronnen te geven. Waar komt dat cijfer van 1 miljard van af. Door het zomaar te roepen ga je totaal voorbij aan enige onderbouwing of de mogelijkheid voor anderen je cijfers te controleren.
Op die manier kun je niet objectief zaken vaststellen.
En dan ook nog een artikel van 4 jaar oud wat in de wereld van hernieuwbare energie een generatie is.

En nogmaals: waar komt je stelling van af dat voor elke MW groene energie er een MW conventioneel aan reserve standby moet staan? Is het idee daarachter dat groene energie opeens door de dag naar 0 kan gaan en dat dat door een conventionele centrale opgevangen moet worden? Net zo kan een conventionele centrale opeens uitvallen en dat moet je ook opvangen. Dus staat er voor elke MW aan conventionele energie ook een MW reserve standby?

ds23man
380 kV
BerichtenCOLON 2089
GeregistreerdCOLON 11 Okt 2020 12:29

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door ds23man » 20 Jul 2021 08:00

Dat bedrag zal wel uit de jaarcijfers van Tennet komen en verder is het verhaal vnl gebaseerd op dit rapport:

https://groene-rekenkamer.nl/grkfiles/i ... arheid.pdf

12 Conclusies

Er zijn technische grenzen aan het regelbereik van centrales. Veel centrales kunnen niet minder dan 30% van hun maximale capaciteit leveren. Binnen dit regelbereik zijn, van de meest voorkomende centrales, steenkoolcentrales het traagst, met een regelbaarheid van ongeveer 2% van hun capaciteit per minuut, en open-cycle gasturbines het snelst, met 3-4 %/min. Warmtekracht- en STEG-eenheden zitten daar tussenin. De gasturbines van STEG-eenheden kunnen eventueel afzonderlijk bedreven worden. Dan zijn zij sneller regelbaar dan wanneer ze aan de stoomcyclus gekoppeld zijn, maar hebben ze ook een beduidend lager rendement. Het snelst regelbaar zijn gasmotoren, maar die vormen slechts een klein aandeel van het totale productiepark. De mogelijkheid om verstoringen op te vangen is een functie van het productiepark en van de samenstelling en van de operationele toestand van dat productiepark. De totale ‘regelbaarheid’ op enig moment hangt dus af van welke centrales op dat moment operationeel zijn, of die centrales regelruimte hebben doordat zij in deellast draaien, en hoeveel snel regelbaar vermogen (zoals gasturbines en – motoren) stand-by is. In Nederland wordt voornamelijk met gascentrales geregeld. Deze vormen een groot deel van het opgestelde vermogen en kunnen sneller en tegen lagere kosten geregeld worden dan kolencentrales. Niettemin kunnen kolencentrales die in deellast draaien wel een bijdrage leveren aan de regelbaarheid. Gezien de hogere kapitaalkosten en de hogere emissies die bij deellast ontstaan is dit minder aantrekkelijk. Ook de kerncentrale en windturbines zijn regelbaar (de laatste natuurlijk alleen afregelbaar). Hier is het belangrijkste obstakel de opportunity costs, de gedorven inkomsten die bij zeer geringe variabele kosten verkregen hadden kunnen worden. Kolenvergassers kunnen wel flexibeler bedreven worden, mits er een bestemming gevonden wordt voor het geproduceerde gas wanneer dit niet in de gasturbine gebruikt wordt. De reactiesnelheid van het productiepark op verstoringen kan slechts vergroot worden door inefficiënte open-cycle gasturbines te gebruiken of door te kannibaliseren op betrouwbaarheid en levensduur van grote, efficiënte centrales. Dat betekent dat flexibiliteit zich vertaalt in inefficiëntie, en meer brandstofinzet en meer CO2uitstoot dan op grond van gemiddelde rendementen mag worden verwacht. Regelen kost geld: elke variatie in output van een centrale creëert extra slijtage. De slijtage is groter naarmate er sneller geregeld wordt. Daarnaast gaat regelen gepaard lagere energetische rendementen, hetgeen hogere kosten en milieubelasting betekent. Tenslotte is de gemiddelde benuttingsgraad van centrales die flexibel ingezet worden lager waardoor het geïnvesteerde kapitaal minder rendeert. Om deze redenen kan het nodig zijn om stroomproducenten te betalen voor het in deellast bedrijven van eenheden om op deze wijze zeker te stellen dat er voldoende regelcapaciteit beschikbaar is. De regelbaarheid van centrales legt fysieke beperkingen op aan de wijze waarop met de inpassing van windvermogen en met netwerkcongestie omgegaan kan worden. Bij het bepalen van de termijn waarop congestiemanagement uitgevoerd wordt moet een balans gevonden worden tussen het feit dat meer centrales beschikbaar zijn naarmate de afroeptijd langer is, terwijl aan de andere hand de kennis over precieze aard en omvang van de congestie dichter naar real time toeneemt. Een oplossing zou kunnen bestaan uit het faseren van congestiemanagement. Men zou op langere termijn het grootste deel van de verwachte congestie kunnen oplossen, waarbij ook de langzamer regelbare eenheden ingezet zouden kunnen worden, en last minute correcties uitvoeren met sneller regelbare eenheden. Wanneer er congestie optreedt is een van de sleutelvragen derhalve wat het aanbod van goed regelbare centrales aan beide zijden van de congestie is. Deze vraag speelt niet alleen in technische zin, maar, in verband met marktmacht, ook wat betreft het aantal marktspelers dat aan beide zijden vermogen kan aanbieden om de congestie op te lossen. Doordat elektriciteitsproducenten zijn voortgekomen uit bedrijven met een regionale monopolieën is de kans aanwezig dat een bepaalde centrale fysiek onmisbaar is om bepaalde gevallen van congestie op te lossen. In dit geval heeft de eigenaar van deze centrale lokale marktmacht. Doordat deze marktmacht ontstaat door de fysieke onmisbaarheid van een centrale, bestaat de marktmacht ongeacht de methode van congestiemanagement. Dan is het wellicht nodig om aanvullende maatregelen te treffen zoals het reguleren van de prijs en inzet van die specifieke centrale. In de VS (in PJM) gebeurt dit al; dergelijke centrales worden ‘must run’ eenheden genoemd. Wordt de congestie veroorzaakt door windenergie, dan dient er een afweging gemaakt te worden tussen het regelen van de windturbines en van fossiele eenheden. Beide opties brengen kosten op economisch en milieugebied met zich mee. Of de huidige markt tot minimalisatie van deze kosten leidt, en zo niet, wat dan de beste maatregelen zijn, verdient nader onderzoek.

ds23man
380 kV
BerichtenCOLON 2089
GeregistreerdCOLON 11 Okt 2020 12:29

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door ds23man » 20 Jul 2021 08:35

Het doorspitten van de jaarcijfers van Tennet levert ook wat informatie op.

Pagina 24 jaarcijfers 2020:

The infeed of renewable energy can be volatile. If more or less electricity than expected is provided, this can create additional challenges for our system operations teams and the market participants, such as generators, Balance Responsible Parties (BRP) and customers. This occurred for example in June 2020, when we saw a steep increase of the RES in-feed into our grid and the grid of the DSOs. This required us to disconnect wind and solar farms to avoid overloading our 150 kV network in the Netherlands. To reduce the risk of this happening again, we are improving our weather forecasting tools to make our RES predictions more accurate.

Another example occurred on September15th 2020, when we faced a new challenge in a large part of the Western European grid. In the early evening, there were very high electricity wholesale and imbalance prices, caused by high demand during high temperatures. This situation was combined with a shortage of electricity production. Low production was caused by very low wind infeed together with a fast decrease of solar infeed caused by the sunset. Conventional, gas and coal-fired electricity production could not meet the required steep ramping up rates.

https://annualreport.tennet.eu/2020/dow ... R-2020.pdf


Gebruikers-avatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
BerichtenCOLON 3845
GeregistreerdCOLON 03 Dec 2011 20:49

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Bericht door Hans » 22 Jul 2021 16:46

Graag bij een link wel even vermelden/beschrijven waarom je hem aanhaalt en waarom dat relevant is. Anders wordt het hier een soort RSS-feed die bovendien onbegrijpelijk raakt wanneer een aantal van de links over enige tijd doodgaan.

BUTTON_POST_REPLY