Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Plaats reactie
Mastbeeld van deze aansluiting
Powerrr
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Loads: 4
Aangesloten op: 03 jul 2015 12:00
Favoriete mastsoort: 10kV

Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Load door Powerrr » 05 jan 2016 11:49

Beste Forumleden,

Ik ben op zoek naar de eisen voor het aanleg van middenspanningskabel (10kV-25kV) in grond in het openbare terrein. Zijn hier voorschriften voor, zoja waar kan ik deze vinden?

Normaal gesproken wordt (bij een particuliere klant)een middenspanningskabel(VG-..) op 1 a 1,5mtr diepte gelegd, een beschermingsband/plaat overheen en klaar is kees. Uiteraard rekening houdend met parallelle leidingen en overige gebruikers indien van toepassing.

Maar wat zijn de eisen als de kabel tussen een verdeelstation en een eindgebruiker wordt aangelegd en ik door allerlei weilanden, woonwijken etc heen moet. Hoe zit het met vergunningaanvragen (Gemeente/Provincie), doorlooptijd?

Mastbeeld van deze aansluiting
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 978
Aangesloten op: 29 apr 2012 18:19
Favoriete mastsoort: Gaffelmast

Re: Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Load door Knarvel » 05 jan 2016 13:11

Op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_NEN-Normen vind je oa:
-NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties,
-NEN 3840 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor hoogspanningsinstallaties
Verkrijgbaar bij de NEN, Delft (duur) aldaar ook in te zien (gratis)
Voorts zal je aan de aansluitvoorwaarden van de netbeheerder moeten voldoen, allen dan draait die de kraan open...
Dat zijn o.a. Liander, Enexis, Stedin en nog een paar. Ligt aan de plek in het land van jouw voornemen. Zie hun resp. website.
Overal waar gegraven wordt moet je een Klic-melding doen, en natuurlijk moet je bij elke betrokken gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd hebben.

BaDu
Globale moderator
Loads: 1951
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast

Re: Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Load door BaDu » 05 jan 2016 13:16

Er zijn inderdaad eisen, die zijn vastgesteld in een NEN en NPR norm (NEN 7171-1 en NPR 7171-2).
Daarnaast dien je te voldoen aan de wet WION (wet informatie uitwisseling ondergrondse netten ook wel de grondroerdersregeling genoemd). Hiervoor heeft het CROW sinds 2013 het document werkmethodieken kabels en leidingen opgesteld.

Gemeenten hanteren daarboven soms nog eigen aanvullende voorschriften, die kan je opvragen bij de betreffende gemeenten. Daar kan je meteen vragen naar de benodigde vergunningen. Die verschillen ook nog wel eens per gemeente en of je binnen of buiten de bebouwde kom bezig bent.

Verder is de zgn KLIC melding onontbeerlijk, deze geeft inzicht in de aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen op je trace. Deze melding doe je bij het kadaster.

Succes!
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aansluiting
Johan
380 kV
Loads: 393
Aangesloten op: 12 sep 2014 20:15
Favoriete mastsoort: Oude schakelinstallaties

Re: Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Load door Johan » 05 jan 2016 17:00

Nog wat aanvullingen op bovenstaande antwoorden,

Ga in vooroverleg over de vergunningsaanvraag met gemeenten en anderen over het te volgen tracé om te voorkomen dat de aanvraag opnieuw moet worden gedaan omdat ze het niet eens zijn met het voorgestelde tracé.

Een aantal gemeenten, waterschappen enz. heffen jaarlijks een precariobelasting voor in hun grond gelegde kabels en leidingen.

Let op, Gemeenten, Provincie, Waterschappen enz. hebben alle eigen regels en bij ieder moet apart vergunning worden aangevraagd!

Voor het leggen in particuliere grond, dit moet geregeld worden met de eigenaar en de gebruiker van de grond. Hierbij moeten vergoedingen betaald worden aan zowel de eigenaar als de gebruiker van de grond en ook een vergoeding voor gewasschade ( vier jaar lang voor zover als ik me kan herinneren ).
Als basis voor deze vergoedingen wordt meestal de regeling tussen LTO Nederland en de Gasunie gebruikt.

Regel een zakelijk recht voor de strook die noodzakelijk is voor het leggen en onderhouden van de kabel, deze wordt bij het Kadaster vastgelegd waardoor de overeenkomst bij verkoop mee wordt overgedragen naar de nieuwe grondeigenaar.

Johan

Peter Forbes
middenspanning
Loads: 43
Aangesloten op: 19 aug 2015 19:35
Favoriete mastsoort: Groen

Re: Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Load door Peter Forbes » 05 jan 2016 22:24

Ik heb het zelf een keer aan de hand gehad, waarbij een aftakking van een hoogspanningskabel die over openbaar terrein liep weggehaald werd en de kabel opgemoft (wel onze kabel). Gezien mijn beperkte kennis met werkzaamheden op openbaar terrein, heb ik toen alle aanvragen via de aannemer laten lopen, die heeft daarbij de klic melding gedaan. Daar is een heleboel eisen uit gekomen, maar die hadden alleen betrekking op graafwerkzaamheden in de buurt van andere kabels, leidingen en dergelijke. Er werden geen eisen gesteld aan hoe we de kabel en moffen zouden behandelen. Ik vond de kabel uiteindelijk terug op 40 cm onder het maaiveld en heb ze zelf zoveel mogelijk weer naar een meter laten brengen, met schoon zand en een flap erboven. Achteraf alleen gezeik gekregen met het waterschap, want het stuk waarin deze lag bleek een dijk te zijn (ondanks dat alle grond op hetzelfde niveau lag) en daar had ik een extra aanvraag voor moeten laten doen en had ik in die periode helemaal niet mogen graven.

Als ik jou verhaal zo lees, heb ik echter niet het vermoeden dat het om een hoogspanningskabel tussen twee terreinen van een eigenaar gaat, maar om een hoogspanningskabel naar een verdeelstation van de netbeheerder voor een klant aansluiting. In dat geval zou ik me gewoon conformeren aan de eisen die de netbeheerder stelt.

@Knarvel, de NEN 1041 is een paar jaar geleden ingetrokken, daar is de NEN-EN-IEC 61936 voor in de plaats gekomen. Stel je er echter niet te veel van voor, het is voornamelijk een grote verzameling algemeenheden, als er al iets in staat over hoe je kabels in de grond moet leggen, zal het in de trend van "de kabel moet deugdelijk liggen" zijn, ik ken de norm zelf echter maar zeer oppervlakkig. De NEN 3840 heeft alleen betrekking op bedrijfsvoering, maar zegt niks over de aanleg van hoogspanningsinstallaties.

Mastbeeld van deze aansluiting
Powerrr
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Loads: 4
Aangesloten op: 03 jul 2015 12:00
Favoriete mastsoort: 10kV

Re: Eisen mbt MS-kabel in grond (openbare terrein)

Load door Powerrr » 06 jan 2016 08:34

Goedemorgen heren,

Dank voor alle reacties, zeer informatief!

Wat betreft het aanleg van middenspaninngskabels bij een eindgebruiker heb ik ruime ervaring in. Vaak is dat goed geregeld en zijn de uitgangspunten (in overeenstemming met de aannemer) zoals diepte van kabelligging, onderlinge afstand tussen parallelle verbindingen en wijze van montage goed vastgelegd. Het openbare terrein is voor mij echter onbekend terrein, hier komt toch wat mee bij kijken en heb je te maken met verschillende stakeholders wat uiteraard logisch is.

Wat ik nu in kaart probeer te brengen zijn de stakeholders. Met wie moet ik allemaal rekening houden, bij wie doe ik mijn vergunningaanvragen en wat zijn de doorlooptijden ervan.

Er komt toch wat bij kijken zo'n tracéstudie

Plaats reactie