Mastvak 1 van 1

grid firming, capacity firming

Ingevoed: 19 jun 2020 12:36
door Onno
Beste hoogspanningsexperts,

Ik zoek voor een artikel dat ik moet vertalen de Nederlandse tegenpool van de Engelse term 'grid firming', ook wel bekend als 'capacity firming' of zelfs 'grid balancing'. Klopt het dat wij dat in het Nederlands 'handhaving van de netbalans' noemen? En klopt het dat TenneT daarvoor verantwoordelijk is in Nederland? Of zijn er meer bedrijven die zich hiermee bezighouden?

Groet,
Onno Sterkstroom

Re: grid firming, capacity firming

Ingevoed: 30 jun 2020 09:27
door BaDu
Ik denk dat het hier gaat om drie verschillende begrippen:

Bij Grid firming denk ik eerder aan netverzwaring of netversterking
Het uitbouwen van fysieke infrastrauctuur (lijnen, stations etc)

Bij Capacity firming zou ik eerder denken aan uitbouw van de transport capaciteit
Het verzorgen van meer transport capaciteit op (bestaande) infrastructuur, dit kan door andere wetgeving, een ander gebruik of dmv netverzwaring (zie hierboven)
Voor deze twee zijn in NL TenneT op nationaal niveau en op regionaal niveau de regionale netbeheerders (enexis, liander, rendo etc) verantwoordelijk

Bij Grid balancing denk ik aan het in balans houden van de opwekking en verbruik op het net.
Het bestaat uit het handhaven van de frequentie stabiliteit en de transportbalans
Dit handhaven is een taak van TenneT, zij sluiten daarvoor contracten af met leveranciers

Re: grid firming, capacity firming

Ingevoed: 15 jul 2020 09:47
door Onno
Bedankt voor de uitleg, BaDu!