Kijkje in de toekomst van Nederland

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Dweep
middenspanning
Loads: 48
Aangesloten op: 16 mei 2017 02:48
Favoriete mastsoort: wintrack
Dichtstbijzijnde trafo: Ridderkerk

Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door Dweep » 09 jan 2018 16:16

Een stuk gelezen op LinkedIn in, geschreven door Mischa van Dijk, energie trader bij Uniper. Het stuk geeft kijkje wat in de (nabije) toekomst ons kan staan te verwachten. De storm van vorige week gaf al onbalans prijzen die best schrikbarend waren (in Nederland althans). Veel leesplezier en ben benieuwd naar de reacties en gedachtes. :)

December 2027, en toen waaide het nergens

Gelukkig is het vandaag niet zo koud, want anders waren de problemen nog veel groter geweest. Maar het hele land ligt plat, sterker nog, in een heel groot gedeelte van Noordwest-Europa is het donker. Vanochtend was het al dag 2 dat niets het deed. Geen verwarming, geen verlichting en dus ook geen koffie.

Een aantal jaar geleden nam al die duurzame energie zo’n vlucht onder luid gejuich van de activistische groeperingen zoals Greenpeace en Urgenda. En toen GroenLinks in 2020, na de val van het kabinet, mee kon regeren was er geen houden meer aan. Het gebruik van kolen voor energie opwekking was verboden sinds 2023. En de bedrijven die daar al bang voor waren en de kolencentrales hadden omgebouwd naar het stoken van biomassa, hadden dat achteraf ook voor niets gedaan. De subsidies die daarvoor gegeven waren, werden door een wetswijziging ook per direct gestopt, want ook daartegen was een hoop weerstand. Na nog 2 jaar procederen, zonder resultaat, zijn ook die centrales uiteindelijk gesloten. Het vreemde was wel dat deze centrales ontmanteld zijn en verkocht aan landen waar ze nog wel mochten en konden stoken op kolen, maar daar werden ze dan ingezet zonder alle rookgaszuiveringen. Die waren daar tenslotte nog niet verplicht. Hierdoor stootten ze gewoon alle zwavel- en stikstofoxides uit wat hier in Nederland al in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw aan banden gelegd was. Zelfs het afvangen van de vliegas om de fijnstof te voorkomen waren daar niet verplicht! Maar ja, hier waren ze blij, ze zouden de emissiedoelstellingen, die in 2015 in Parijs waren afgesproken, in ieder geval wél halen. Dat het op wereldschaal slechter zou zijn voor het klimaat kon ze blijkbaar niet zo veel schelen. Je gaat je bijna afvragen of ze het wel écht deden om het klimaat te redden!

Het is niet zo dat er niet gewaarschuwd is voor de gevolgen die mogelijk konden optreden. En waar toen voor gewaarschuwd werd is gisteren gebeurd. De netbeheerder zag het al aankomen en heeft de dienstdoende minister geadviseerd om de noodtoestand vooraf al uit te roepen en de burgers eten en drinken in te laten slaan, want ze waren van plan om gecontroleerd delen van het net vrij te schakelen, een “Brown-Out” om een “Black-Out” te voorkomen. De weersvooruitzichten waren ronduit slecht voor Europa, geen wind. Er had zich een groot hogedrukgebied boven Frankrijk gesetteld en in bijna heel Noord- en West-Europa was er geen wind, best uitzonderlijk, maar niet onmogelijk. Uiteraard was er ook nog wel zonne-energie, maar die deed niet veel in de winter en zeker niet waar het bewolkt en mistig was. Dit in tegenstelling tot wat de weerpresentatoren ons vroeger wilden laten geloven. Ik weet nog goed dat vroeger tijdens het weerbericht foto’s getoond werden van zonnepanelen op een dak, en dan zei de presentator: “Ja, die doen het ook gewoon op een bewolkte dag en leveren ook dán energie”. Degenen die ze toen al hadden wisten wel beter, maar anderen die ze nog niet hadden, dachten toen dat ze altijd veel vermogen konden leveren en helemaal geen direct zonlicht nodig hadden. Dat ze ook stroom konden opwekken wanneer het bewolkt was klopte natuurlijk wel, maar dat het vaak maar een klein percentage was van de hoeveelheid die op een zonnige zomerdag opgewekt werd, vertelde ze niet. Achteraf gezien deden zij gewoon mee met de volksverlakkerrij.

Zo ook met de windenergie, af en toe werd er wel gewaarschuwd dat als er weinig wind was de energielevering toch wel gevaar liep en dat we zo nu en dan toch wel op het randje hadden gestaan van een “Black-Out”, maar telkens is het toch nog goed gegaan door diverse maatregelen die werden genomen door de netbeheerder. Dit was natuurlijk koren op de molen voor alle voorstanders van al deze duurzame energie. Telkens werd gezegd: “Zien jullie wel, het kan gewoon. Er wordt paniek gezaaid die niet terecht is!” Wel was het zo dat er toen ook nog wel wat conventionele gascentrales beschikbaar waren die toen opgestart konden en moesten worden. Die deden dat dan ook graag, want op die dagen dat er weinig wind was gingen de stroomprijzen de lucht in. Op zulke dagen werd er op de Day-Ahead markt wel tot ruim €1.000,- betaald, bedragen die in het verleden niet eens op de onbalansmarkt betaald werden wanneer er een grote eenheid vanwege een storing uitviel. Hierdoor konden de producenten de conventionele gascentrales nog net openhouden om de kosten te dekken. Maar om de CO2 uitstoot nog verder terug te dringen moesten we uiteraard ook van het aardgas gebruik af. Het boren naar gas in Groningen was eigenlijk al meteen gestopt nadat GroenLinks ging meeregeren. Hierdoor waren we nog afhankelijker geworden van Rusland, van het dure gas uit Noorwegen en uit de Verenigde Staten, schaliegas. Maar we moesten nog steeds af van het gasgebruik om de afspraken die waren afgesproken in Parijs te halen. Hierdoor waren er verschillende projecten door het hele land gestart om hele wijken van het gas te halen. In veel gemeenteraadsvergaderingen werd hier veel en lang over gediscussieerd, soms escaleerde dit zelfs en liep dit allemaal op niets uit, maar degene die iets terughoudender waren trokken meestal toch gewoon aan het kortste eind. Het idee was dat veel huizen over moesten op het verwarmen met een warmtepomp, maar dit ging lang niet zo snel als gehoopt. In eerste instantie wilde de grote meerderheid dit wel, tenslotte werden alleen de positieve punten naar voren gebracht, maar tot bekend werd wat het voor de oudere huizen ging kosten kwamen er hele groepen in opstand. De kosten voor oude huizen kon wel oplopen tot €40.000,- want het hele huis moet aangepast worden aan de lage temperatuurverwarming en volledig geïsoleerd worden. Dit werd nooit op die manier verteld. Er werd altijd maar verteld dat het zo comfortabel was dat het huis constant op temperatuur was en dat het zo energiezuinig was, en wanneer je dat combineerde met zonnepanelen je nagenoeg gratis je huis kon verwarmen, een nul-op-de-meter woning. Je moest wel eerst investeren, maar dat haalde je er in de loop der jaren wel weer uit, je had geen kosten meer. De zonne-energie die je opwekte kon je gebruiken om de warmtepomp te laten draaien. Dit klonk voor een hoop mensen als muziek in de oren, “geen energiekosten meer én duurzaam”. Niet veel later werd de regeling salderen afgeschaft en veranderd in een andere vorm van subsidie die veel gemakkelijker was aan te passen. Doordat er in de zomer op een gegeven moment veel energie werd opgewekt die niet gebruikt werd drukte dat de stroomprijzen zover omlaag dat de subsidie negatief werd op de geleverde zonne-energie. Je moest betalen om de energie te leveren, want het was niet nodig totdat er wat meer mogelijkheden waren om de energie op te slaan. Het grote probleem was nu dus dat je met je zonnepanelen stroom opwekte om de warmtepomp van energie te voorzien die helemaal niet nodig was en in de winter, wanneer je alle energie nodig had nagenoeg niets opwekte. Toen dit iets breder aan het licht kwam wilden een hoop burgers niet direct meer investeren in zo’n dure warmtepomp. Gelukkig maar achteraf, want anders was de stroomvraag nog veel harder gestegen dan nu al het geval is geweest. Doordat er sinds 2025 geen auto’s meer op benzine verkocht mochten worden en er al eerder werd aangekondigd dat de oude auto’s geweerd zouden worden in de steden was het vervoer al voor een groot gedeelte over op de elektrische auto. Hierdoor was de stroomvraag inmiddels gestegen met twintig procent, gelukkig maar dat deze vaak aangestuurd kon worden door een slimnetwerk waardoor deze laadmomenten uitgesteld konden worden.

Omdat er toch regelmatig vanuit diverse hoeken gewaarschuwd werd dat we niet te voorbarig moesten zijn met het uit-faseren van het gebruik van aardgas voor de productie van elektriciteit, omdat de leveringszekerheid af en toe in het gedrang kwam, werd hier altijd weer geroepen dat het tegendeel waar was. De tegenargumenten waren altijd dat hierdoor de noodzakelijke vooruitgang tegengewerkt werd en dat dit kwam door de lobby van de conventionele producenten. “Dat het af en toe krap is met de leveringszekerheid is simpel op te lossen door de grenscapaciteit uit te breiden, het waait altijd wel ergens!” riepen ze steeds weer. “Hierdoor zijn we ook meteen af van die exorbitante prijzen op de stroommarkt en wordt de energie weer wat betaalbaarder”, was het volgende statement. De stroom voor de consumenten was toen al erg duur door alle opslagen om het hernieuwbare te betalen en te subsidiëren. Ondanks dat er altijd werd gezegd dat de duurzame energie kon concurreren met fossiele energie en dat deze uiteindelijk goedkoper was, was dit in ieder geval niet merkbaar voor de consument, die betaalde nu al meer dan het dubbele van 10 jaar geleden. Achteraf niet heel gek, want dat voorbeeld hadden we al van omringende landen waar ze al veel meer duurzaam opgewekte energie produceerde, zoals Duitsland en Denemarken, de toen zogenoemde voorbeelden. De elektriciteitsprijs lag daar toen al zo’n vijftig procent hoger dan bij ons, maar inmiddels zijn we aardig op gelijk niveau. De prijs van de stroom was dan wel concurrerend met de oude fossiel opgewekte energie, maar de systeemkosten waren gigantisch gestegen.

Het eenvoudige hadden we nu wel gehad, het bouwen van productie in de vorm van wind- en zonne-energie. Dat stelde ook niet zo veel voor, het probleem was alleen dat de wind en zon leveren wanneer het er is en niet aan de hand van de vraag. Dus soms was er veel te veel en een andere keer veel te weinig, zoals nu. Het grote probleem waar ze nu tegenaan liepen was dat het opslaan van alle energie lang niet zo snel ging als gedacht. Er werden vroeger al zo nu en dan berichten de wereld in gestuurd dat er weer een gigantische batterij in gebruik was genomen van 100MWh in Australië en even later dat een andere leverancier van plan was om een nog veel grotere batterij te maken van 150MWh. En al leken deze getallen voor een hoop mensen alsof dat gigantisch was, wisten de mensen die al langer in de energiewereld zaten dat dit niets voorstelde als opslag. Een gemiddelde conventionele centrale kon dat met gemak in een kwartiertje leveren en dat dan ook verder volhouden, maar zo’n batterij was na dat kwartiertje gewoon leeg. Voor het balanceren was dit nog wel toe te passen, alle pieken en dalen in vraag konden hier wel wat mee afgevlakt worden om zo het elektriciteitsnet stabiel te houden, maar met een grote uitval die wat langer aanhield werd het al snel krap en moest er in zulke gevallen toch al snel een beroep gedaan worden op onze buurlanden.

Er was ook veel gedaan aan opslag in de vorm van waterstofproductie bij tijden van overschotten van wind- en zonne-energie, maar al die voorraden waren de afgelopen maanden al redelijk verbruikt. De afgelopen maanden was de wind en zon opbrengst ook al redelijk beperkt en waren de voorraden van de geproduceerde waterstof ook verbruikt, met de gedachte dat die wel weer aangevuld zou worden. We gingen notabene ook de periode in met meer wind.

De vooruitzichten waren voor het eind van de week weer wat gunstiger, er zou, als de weersvoorspellingen klopte, wat meer wind komen in Noordwest-Europa. De nieuwe uitdaging was nu om alles weer opgestart te krijgen. Gelukkig had TenneT zich wel altijd hard gemaakt met genoeg overtuigingskracht dat er toch wel een aantal gasturbinecentrales nodig zijn om na een “Black-Out” het elektriciteitsnet in bedrijf te kunnen krijgen, want dat was onmogelijk met windturbines en zonnepanelen. Deze konden alleen tegen een inbedrijf staand elektriciteitsnet synchroniseren. Daar was toch echt een goed regelende gasturbine voor nodig die daar speciaal voor aangepast was. Zo’n centrale kon dan zonder elektriciteit van buitenaf al zijn hulpwerktuigen starten die nodig zijn voordat de daadwerkelijke elektriciteitsproductie gestart kon worden. Verder moest de regeling zo zijn uitgelegd dat de generator zijn eigen “eiland” kan onderhouden en een niet in bedrijf zijnde elektriciteitsnet kan opbouwen. Het was maar goed dat het aardgas nog niet zo’n vlucht had genomen en een groot deel van het gasnet nog in bedrijf was, maar ondanks dat dat er nog wel was hadden de mensen met een Cv-ketel er ook niet heel veel aan, want die had ook gewoon elektriciteit nodig om te kunnen werken en ook de gasleverancier had grote energieverbruikers staan om het gasnet onder druk te kunnen houden en om het gas te transporteren. Deze compressoren waren ook elektrische grootverbruikers. Degenen die zich de hoge belasting van een openhaard konden veroorloven hadden nu als enige de mogelijkheid om het in huis nog een beetje warm te stoken.

Voor de “Black-Start” centrale waren uiteraard wel voorzieningen getroffen dat er gas aanwezig was. Dit was wel al een aantal keer getest en getraind, maar nu in het echt en na 4 dágen zou toch wel een uitdaging worden………

Back to reallife.

Dit is uiteraard maar een verhaal, maar dit had zomaar afgelopen week kunnen zijn over 10 jaar.

Is deze 10 jaar veel te kort gekozen voor dit kijkje in de toekomst? Wellicht wel, maar Urgenda bijvoorbeeld roept dat het allemaal te realiseren is dat Nederland in 2030 energieneutraal is, en ook GroenLinks is veel ambitieuzer, laten we het zo maar noemen, dan veel andere.

Vaak worden de uitspraken gedaan dat door schaalvergroting, transportcapaciteit over de grenzen want het waait altijd wel ergens en meer opslag (in welke vorm ook) zou voldoende zijn. Het probleem is dan ook dat er te veel met gemiddelde gerekend wordt. De gemiddelde opbrengst van een windturbinepark bijvoorbeeld, of alle wind- en zonne-energie productie bij elkaar. Er wordt altijd de totale hoeveelheid energie genoemd en niet dat dit niet aan de hand van de vraag is. Zo ook met een energieneutraalhuis, deze wekt net zoveel energie op als het in een jaar verbruikt, maar alle teveel opgewekte energie wordt in het elektriciteitsnet gestopt en op een later moment wanneer het nodig is uit het net gehaald.

Wanneer we de windkaarten van afgelopen week bekijken zien we dat het dus heel realistisch is dat het in hele grote delen van Europa nagenoeg windstil kan zijn. De afgelopen dagen was de productie van wind- en zonne-energie dan ook minimaal. En op deze momenten doen de transportcapaciteiten over de grens niet veel en de benodigde opslag voor zulke momenten zijn gigantisch. Ik heb daar al eens eerder over geschreven, dat is hier te vinden.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1717
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door Shrek » 09 jan 2018 16:33

Woow, dit is een wel erg eenzijdig en soms ronduit leugenachtig artikel. Dit is eerder politieke propaganda dan informatie over het elektriciteitsnet...
Hoe het in Nederland exact zit weet ik niet, maar in België is het in ieder geval de bedoeling om altijd genoeg "stuurbare" energiebronnen te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Buiten grote defecten gerekend (zoals in 2014) zal er dus altijd elektriciteit zijn. Bij weinig wind kan de prijs snel stijgen, maar het licht zal niet uitgaan. Het zou mij verbazen moest Nederland hier anders mee omgaan, ongeacht welke politieke formatie er in de regering zit.

Mastbeeld van deze aansluiting
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 898
Aangesloten op: 29 apr 2012 18:19
Favoriete mastsoort: Gaffelmast
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door Knarvel » 09 jan 2018 21:53

Heb het hele verhaal op LI gelezen, met stijgende verwondering en afkeer. Vooral vanwege de 126 likes. In plaats van inhoudelijk iedere overdrijving, leugentje of buiten contextstelling apart te willen weerleggen, citeer ik liever een van de verstandigere reakties op dit verhaal, in dit geval van dhr. Ronald Rovers:
"continu mega veel stroom of energie, kan alleen met fossiel. En dat willen we niet, want dat geeft andere mega problemen. Dus zouden we best eens regelmaig in de toekomst zonder stroom kunnen zitten. Dat heet adaptatie... en hoort er bij , bij een volhoudbare ontwikkeling.
Het verhaal rammelt aan vele kanten, maar de strekking dat we af en toe moeten minderen , is juist. Daar moeten we naar gaan leven. zie bijv ook de mensen op schots eiland Eigg: http://ronaldrovers.nl/the-eigg-of-scot ... ciety-2-0/ "
Ik denk dat het volledig zonder stroom te komen zitten best wel mee zal vallen, juist als we energielevering kunnen prioriseren zodat de gebruiker zelf kan beslissen of hij of zij de aktuele stroomprijs wel of niet wil betalen en of het doen van de was niet beter een halve dag uitstelt...

BaDu
Globale moderator
Loads: 1819
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door BaDu » 10 jan 2018 10:33

Pffft wat een ruk stuk (sorry voor de term, maar een ander woord heb ik er niet voor).

Echter de kern van dit verhaal is dat er energie tekorten kunnen ontstaan in de toekomst waardoor er mogelijk gedeeltelijke uitschakeling kan plaatsvinden. Dit is helaas waar!

Het meest recente Monitoring Leveringszekerheid 2017 van TenneT bevestigd dit ook, zonder in te gaan op de details, is de teneur dat we na 2024 heel sterk gaan leunen op onze internationale koppelingen om de tekorten aan te vullen, maar dat dit niet kan voorkomen dat er tekorten zullen zijn. Dit rapport gaat uit van de traditionele sturing van de balans door middel van de productiesturing.

Waar de schrijver van het artikel voor pleit is om ook sturing op afname en opslag te gaan inzetten voor de balanshandhaving, dit gebeurt nu al experimenteel en op kleine schaal, maar dit kan zeker op grotere schaal gaan plaatsvinden. Echter er is op dit moment nog geen mechanisme hiervoor ontwikkeld, TenneT lijkt te gaan voor de blockchain technologie voor registratie en betaling van vraagsturing. De echte implementatie daarvan kan nog wel enige jaren duren, maar voor 2024 is zeker haalbaar. De tijd zal het leren.

Het voordeel van vraag- en opslagsturing is dat TenneT in plaats van aan een knop te draaien (op termijn slechter beïnvloedbare productie) nu ineens aan 3 knoppen kan draaien. Een vorm van opslag (groot en/of kleinschalig) ontkomen we zeker niet aan. Wellicht wordt het financieel aantrekkelijk om ook onze vraag op piekmomenten te beperken, dat wil niet zeggen dat we nul gebruiken op zon moment, maar dat we onze piekvraag momenten gaan verplaatsen door bijvoorbeeld de diepvries een uurtje uit te zetten of de was op een ander moment te doen.

Er zit een kern van waarheid in het stuk, we moeten in de toekomst er rekening mee houden dat we eens niet op donderdagavond de was tussen 6 en acht gaan doen, maar smorgens tussen zes en acht. Dat is iets waar de technologie ons in de toekomst prima mee zal kunnen helpen. Echte last zal er niet ontstaan.
KML-generator generator

Dweep
middenspanning
Loads: 48
Aangesloten op: 16 mei 2017 02:48
Favoriete mastsoort: wintrack
Dichtstbijzijnde trafo: Ridderkerk

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door Dweep » 10 jan 2018 23:01

Geweldig deze reakties!
Het stuk is pure fictie, of het nu wel of geen “propaganda” is, dat we anders om zullen moeten leren gaan met energie lijkt me wel duidelijk.
Zelf kijk ik met vraagtekens hoe we grootverbruikers en particulieren straks gaan bedienen. De eerste groep afschakelen is economisch niet verantwoord, maar als particulier zijn we verwend de schakelaar altijd geeft wat we vragen.
En het net zal offers vragen over je uitzicht, nieuwe masten om bv wind vanaf zee te bedienen. Is men daarvoor bereid?
Interessante tijden.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1717
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door Shrek » 11 jan 2018 00:24

De bereidwilligheid zal wel komen. Als je je auto na 22u kan opladen voor 1€ en er voor 22u 5€ voor betaalt weet ik al wat heel Nederland gaat doen hoor ;)

BaDu
Globale moderator
Loads: 1819
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door BaDu » 11 jan 2018 13:41

Shrek voegde de load toe:
11 jan 2018 00:24
De bereidwilligheid zal wel komen. Als je je auto na 22u kan opladen voor 1€ en er voor 22u 5€ voor betaalt weet ik al wat heel Nederland gaat doen hoor ;)
Zoals bekend wil (of kan?) men in België nergens geld aan uitgeven, dus daar zal iedereen wel met de oude trouwe benzineslurper blijven rijden. ;)
KML-generator generator

Mastbeeld van deze aansluiting
pdv_moto
70 kV
Loads: 100
Aangesloten op: 07 jan 2018 20:25
Favoriete mastsoort: Eenvlagsmast
Dichtstbijzijnde trafo: Spa

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door pdv_moto » 11 jan 2018 22:39

hmmm.
Ik snap wel dat prijsdifferentiatie nodig is, maar het gaat wel een heel geregel worden met die tijden/tarieven...
net zoiets als het "tanken over de grens", waarbij je steeds moet uitrekenen of het interessant is om naar/via Lux te rijden...
(ik verblijf veel in Spa, uurtje van Luxemburg, locale sport is het halen van benzine ... )

Achterliggend probleem is dus die "energiewende", Zon en Wind zijn minder goed voorspelbaar, dus heb je buffers nodig, en komen er incentives om op gunstige momenten stroom af te nemen, en op minder-gunstige momenten juist niet. Logisch.

Mag ik wat suggesties doen:

Getijden ?
Is dat rendabel? Of rendabel te maken ?
Kunnen we de Oosterschelde en andere plekken benutten? er is momenteel wat te doen over die getijdenturbines, een faillissement geloof ik.
Ik weet van eigen observatie dat de stroming door de oosterscheldekering vrij heftig is, dus dat biedt mogelijkheden... ?

Kleinschalige waterkracht ?
Beverce is/was volges mij zo'n voorbeeld, en er zit/zat in de buurt van Coo ook een centrale ?
in oost-belgie liggen volgens mij kansen voor waterkracht over laag-verval.
Ambleve, Ourthe, Vesdre. Ruimte is geen onoverkomelijk probleem.

Opslag: Meer Reservoirs zoals Coo ?
Is dat een slim systeem, en hoe zijn de rendementen ?
is dat herhaalbaar op andere plekken ?

Opslag: Kleinschalige Batterijen a-la Elon Musk ?
is dat efficient? praktisch ?


ondertussen betrap ik mezelf op het bekijken van pylons onderweg.... hehehe.

Mastbeeld van deze aansluiting
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Loads: 1717
Aangesloten op: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Boortmeerbeek

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door Shrek » 11 jan 2018 23:23

nteressante ideeën, maar de meesten zijn niet nieuw ;)
Getijden zijn mooi meegenomen want gratis maar ook absoluut niet stuurbaar en veel minder constant dan zon of wind, de productie verloopt immers volgens een sinusfunctie. Daarmee ga je dus het gestelde probleem niet oplossen.

Kleinschalige waterkracht heeft hetzelfde probleem: propere elektriciteit maar ook niet stuurbaar (dat kan enkel als je een hoge dam hebt die veel kan opvangen).

Pompcentrales als die van Coo zijn dan weer wel een ideale oplossing voor het balansprobleem. Er loopt daarom ook een project om Coo 3 te bouwen en daarmee de helft meer capaciteit te creëren. Maar buiten Coo zijn er weinig andere geschikte plaatsen in België (en al helemaal niet in Nederland).

Tenslotte zijn de kleinschalige batterijen inderdaad iets dat gaat komen. Eens de prijsdifferentiatie voor de eindklanten een feit wordt zullen deze denk ik massaal gaan investeren in batterijen om hun verbruik op dure momenten te kunnen minderen.

Er is ook nog een andere piste: gecentraliseerde batterijen. Netbeheerders houden de batterijmarkt goed in de gaten. Eens er voor een aanvaardbare prijs pakweg 500MWh aan 100MW beschikbaar is zal dat wel geïnstalleerd worden denk ik.

BaDu
Globale moderator
Loads: 1819
Aangesloten op: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Kijkje in de toekomst van Nederland

Load door BaDu » 12 jan 2018 12:56

Inmiddels loopt bij TenneT een pilotproject om te gaan regelen met een van de nieuwe knoppen:
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/ ... nningsnet/
Het beïnvloeden van het laadgedrag van electrische autos van deelnemers aan de proef.

De verrekeningen en bij behorende adminstratie is inderdaad en gigantische ellende als je het op traditionele manier wilt doen. Daarom kijkt TenneT al enige tijd naar de blockchain technologie als vervanging voor de boekhouding en administratie, dus wie nu exact wat wanneer tegen welke prijs heeft gedaan. Zeer veel belovend naar mijn idee
KML-generator generator

Plaats reactie