Mastvak 1 van 1

Vervanging aardingssysteem in de zuidelijke provincies

Ingevoed: 29 jul 2017 20:53
door Nico uit Gouda
Hallo iedereen. In de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg wordt in het 150 kV net een bepaald type aarding toegepast (Petersen aarding) dat afwijkt van het principe in de rest van Nederland (starre aarding). Straks zal dus in heel Nederland een zelfde systeem worden toegepast.
Het aantal 150 kV kabelverbindingen in het net neemt toe, enerzijds door nieuwbouw en anderzijds door verkabeling van bovengrondse verbindingen. Om de leveringszekerheid in de toekomst te kunnen garanderen, wordt het afwijkende systeem vervangen. Lees hierover op https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanni ... rovincies/ Hartelijke groeten van Nico uit Gouda. :-)